|
Register

 

 

 

İLETİSİM

TEL: 0216 487 00 61

çatı aktarma nasıl yapılır

Kiremit Çatı Aktarma; Kiremit ile kaplı olan bina çatıları iklim farklılıkları, zaman aşımına bağlı yıpranma ve üzerinde yürünmesi  gibi  etkenlerle kar ve yağmur sularına karşı koruma özelliğini kaybeder. Bundan dolayı yapılan tadilat ve onarım işlerine aktarma denir.Kiremit antik çağlardan beri, mimari yapılarda çatı kaplama elemanı olarak kullanılan pişmiş toprak levhalardır. Ülkemizde ise Osmanlı döneminde 17.yy sonlarında Ankara evlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ana maddesinde kil olması ve kolay bulunması nedeniyle çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ülkemizde Alaturka kiremitle başlayan pişmiş kil serüveni Marsilya, Valensiya, Akdeniz, Torino, Venedik, Alaturka, Granada v.b. değişik ad ve tipleriyle çatılarımızda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

 

 

Kiremit Çatı Aktarması Nasıl yapılır;

KİREMİT ÇATI AKTARMADA NELER YAPILIR ?

Çatıda ki mevcut olan kiremit ve omuz mahyaları komple sökülür. İçlerinde kırık, çatlak ve yıpranmış olanları yenileri ile değiştirildikten sonra çatı üzerinde balyalar halinde istiflenir.
Sökülen kiremitlerden sonra ortaya çıkan kiremit altı tahtalarının eksik olanları tamamlanır, çürümeye yüz tutmuş ve kırılmış olanları yenileriyle değiştirilir. Eksik çivili olanlar yeniden çivilenir.
Çatı yüzeyi her türlü toz, kir ve atıklardan süpürülerek temizlenir.
Yağmur sularının tahliyesinde kullanılan dereler ve iniş boruları pvc malzemeden oluşuyor ise bunlar sökülüp yerlerine köşeli olan kaliteli ve markalı pvc yağmur dereleri montajlanır İniş tahliye boruları ise duruma göre 70’lik veya 100’lük pvc borular ile değiştirilir.
Yağmur sularının tahliyesinde kullanılan dereler gizli dere diye tabir edilen betonarme derelerden oluşuyor ise bunlar 9.cu maddede ki alüminyum folyolu membran ile her türlü su sızıntılarına karşı izolasyon yapılır.
Temizlenen çatı yüzeyine alt kısmı zift kaplı muşambalı, üstü ise ( jütlü ) sentetik çuval örgü deseni ile kaplı çuvallı kiremit altı muşambası diye tabir ettiğimiz 1 metre eninde 20 metre uzunluğunda olan kiremit altı muşambasını oluk hizalarına paralel şekilde hizalayıp ve birbiri üzerine onar santimetre binecek şekilde ayarladıktan sonra çiviler ile çayı yüzeyine çakılır. Bu muşambanın özelliği olası kiremit kırılmalarında, suyun ahşap döşemeye ve tavan arasına sızmasını önlemektir..
Kiremit altı muşambası serilen çatı yüzeyine daha önceden balyalar halinde istiflediğimiz kiremitler yeniden döşenir. Bu işlem sırasında gizli yağmur dereleri veya pvc yağmur dereleri hizasındaki ilk sıra kiremitler ile gerekli görülen bölümlerdeki kiremitler kaymaları önlemek amacıyla ince inşaat teli ile bağlanıp çivilenir.
Çatının semer bölümlerinde bulunan omuz mahyaları harçlanırken, hazırlanan harcın içerisine kırmızı renkli toz boya karıştırılarak çatıdaki kiremitlere uygun görüntü bütünlüğü sağlanır.
Çatıda mevcut olan bacaların kenarları, çatıya çıkış kapağının kenarları ve üzeri, varsa asansör kulesinin ve merdiven boşluğunun duvar diplerinin kenarları ile yıpranmış olan üst beton yüzeyleri, su yalıtım membranı diye tabir ettiğimiz alüminyum folyolu izolasyon malzemelesi ile her türlü su sızıntılarına karşı izolasyon yapılır. Bu ürünler yırtılma yapmayan, esneyebilen ve üzerinde bulunan alüminyum folyo sayesinde her türlü iklim farklılıklarına uzun süre etkilenmeden dayanabilen su yalıtım malzemesidir.
Mevcut durumdaki bacalar, asansör kulesi ve merdiven boşluğunun dış duvarları çatıya ve binaya uyumlu bir renk ile boyanır.
Çalışma alanlarımızdan oluşan her türlü moloz atığı çuvallanarak aşağıya indirilir ve nakliyesi tarafımızdan yapılır.Kiremit üretimi dört aşamada gerçekleşir: Şekillendirme, kurutma, fırınlama ve pişirme evrelerinden geçerek son halini alır. Kiremitler, hamur halindeki kilden yapılır. Kil verimsiz bir topraktan alınan bir malzemedir. Killi toprak ve balçığın harmanlanmasından sonra su ve kum ile karıştırılarak toprak haline getirilir, sonra preslerden geçirilir ve burada şekli verilir. Uzun süre kurutulduktan sonra fırında pişirilir.Üretim ve kullanım sırasındaki artıkları doğal ve pişmiş malzeme olması nedeniyle hiçbir yan etki yaratmaz. Üretimdeki artıklar mikronize edilerek tekrar üretimde kullanılır. Ham maddesi tamamen doğal olan kiremitler yabancı ürün içermezler ve insan sağlığına zararları yoktur. Bu yüzden, teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da, günümüzde halen çatı kaplamasında kiremit yaygın olarak tercih edilmektedir. Kiremitlerin en önemli özelliklerinden biri yüksek ısı depolamasıyla bina içi regülasyonu sağlamasıdır. Kilin yapısı sayesinde üzerine aldığı ısıyı uzun süre muhafaza ederek sağlığa uygun olarak ısı geçişi sağmaktadır. Kiremit çatı sistem uygulamasında kullanılan bazı kiremit modelleri; Marsilya, Akdeniz, Venedik, Valensiya, Floransa, Alaturka (Osmanlı Kiremit), İsoflat, Ciremitto, Degradeli kiremitlerdir.
  
Kiremit Çatı Aktarma Uygulaması; Hazırlanan çatı konstrüksiyonu (taşıyıcı) üzerine, kaplama veya çıtalama yapılır. Bu konstrüksiyon ahşap veya çelik olabilir. Çatının yüzeyindeki boşluklar veya pürüzler yok edilmelidir. Kaplamada, tahta /OSB levha kullanılır. Çatının taşıyıcı sistem elemanlarının kalınlıkları, aralıkları ve malzeme cinsine göre OSB kalınlığı seçilir. OSB montajlı çatıya, OSB’nin uçları taşıyıcı sistem elemanları üzerine gelecek şekilde yerleştirerek çelik vidalar veya çivi ile yapılır. OSB’nin genleşme miktarı göz önünde bulundurulacak şekilde aralarında boşluk bırakılır bu boşluk en fazla 2-3 mm olmalıdır. Çıtalamada ise 3x3 cm ebadında veya 5x5 cm ebadında çıtalar direk konstrüksiyon üzerine uygulanabileceği gibi kaplama üzerine de çıtalama yapılabilmektedir. Bu, kiremitlerin saçak çizgisine dik ve birbirine paralel olmasını, kaymasını önler.
  

Hazırlanacak olan çatının; Bulunduğu bölge, iklim koşulları, çatı eğimi gibi genel ve özel şartlara göre alt yapısı oluşturulur. Hazırlanan zemin üzerine su yalıtımı için gerekli su yalıtım malzemesi tercih edilir ve kullanılır. Su yalıtım malzemesinin kullanılmasından sonra tercih edilen kiremit modeli çatıya uygulanır. İlk kiremit sırasının eğikliğini önlemek için alın tahtası veya çıta ile yukarı kaldırılmalıdır. Kiremitler delikli ise galvanizli telle bir sıra atlayarak alt örtüye bağlanabilir. Kiremitler yarı yarıya üzerlerine bindirilerek metrekarede 30 adet kiremit kullanılarak dizilir.Alafranga kiremitler metrekarede 17 adet kullanıldığı için alaturkadan daha az yer kaplar. Yüksek yapılarda çatı betonarme ise 5'lik kadronlar beton çivisi ile zemine çakılıp, araları 200 doz ısı yalıtımlı betonla doldurulur, üzerine çıtalar çakılıp kiremit döşenir. Çatı kapağı ve yan sıralar takviyeli harçla desteklenebilir. Çatlayan, kırılan kiremitler tek tek değiştirilmelidir. Eğer çatıaltı bitümlü örtü (izolasyon malzemesi) doğru uygulanmış ve sağlamsa kiremitler kırılsa bile bir süre çatı akmaz. Çatıda gerekli görülen noktalarda çatı sistem aksesuarları kullanılır.
Kiremit alırken dikkat etmeniz gereken noktalar

    Çatınız için kiremit alırken dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Çatı kiremit fiyatı ve kiremit çeşitlerine de önem vermeli doğru kiremidi seçmelisiniz.

    Kiremidin su geçirmez özelliği olması gerekir

    Kusursuz bir kiremit,  çatıya gelen suları kesinlikle alt tarafa geçirmemelidir. TS EN 1304 Krimeti standardına göre sızdırmazlık testinde bir kiremidin 4 saat ve üstü boyunca suyu alt tarafa sızdırmazsa bu 1. sınıf bir kiremittir. 1 saat ile 4 saat arasında su geçirmezliği sağlayan kiremitler ise 2. sınıf kiremitlerdir.

Arduazlı Kiremit Altı Membran özelikleri;

1. Pol yes ter Keçe Taşı yı cılı Memb ran lar
150 gr/m2, 170 gr/m ², 180gr/m2 veya 250gr/m2 ağır lıklı spun bond keçe kul la nı la rak üreti len su yalı tım memb ran ları ‘Pol yes ter Keçe Taşı yı cılı Membranlar’dır.

ÖZELLİKLER STANDART BİRİM P 300 P 400 AL FOLYOLU 300
Bayındırlık B. Rayi. Poz. No -   04.626/5a 04.626/6f -
DONATI TİPİ -   Polyester Keçe Polyester Keçe Polyester Keçe
KALINLIK TS 11758-1 mm 3 4 3
DONATI AĞIRLIĞI   g/m2 >150 >150 >150
RULO EBADI TS 11758-1 m 1x10 1x10 1x10
ÜST KAPLAMA     PE Film PE Film alüminyum
ALT KAPLAMA     PE Film PE Film PE Film
YUMUŞAMA NOKTASI TS 120 C' <120 span=""> <120 span=""> <120 span="">
PENETRASYON TS 118 dmm. 20-30 20-30 20-30
SOĞUKTA KIRILGANLIK TS 11758-1 C' >-10 >-10 >-10
SICKLIK DAYANIMI TS 11758-1   uygun uygun uygun
SU GEÇİRGENLİĞİ TS 11758-1   uygun uygun uygun
BOYUNA ÇEKME MUKAVEMETİ TS 1908 N/5cm >600 >600 -
ENİNE ÇEKME MUKAVEMETİ TS 1908 N/5cm >400 >400 -
BOYUNA UZAMA TS 1908 % >30 >30 -
ENİNE UZAMA TS % >30 >30 -

 Kiremitte dona dayanıklılık; Kiremidin TS en 1304 standardında belirtildiği TS EN 539 - 2 Metot C dona dayanıklılık testi sonucu sonrasında vakum pompalı bir kapta bulunan suya doyurulan kiremitler, düzenli bir şekilde 50 donma ve çözülme ardından yüzeyde herhangi bir kütle kaybı olmadığı görülmüştür.

    Kiremidin düzgünlüğü

    Kiremidin çatıya döşenirken en çok yaşanılan problemlerden biridir, kiremitlerin standartlardaki gibi belirtilen kavis ve düzgünlüğü bulunmaması bu soruna yol açmaktadır. Kiremitlerin TS EN 1024 deneyindeki standartlarda bulunması gereken şart ile birlikte kiremitlerin düzgünlüğü ile birleşmesiyle ortaya çıkar. Düzgün bir şekilde sıralanmış kiremitler çatıdan suyun düzgün akışını ve alt tarafa sızdırmamayı sağlar.

    Kiremidin mukavemeti

    Kiremitler eğilme mukavemeti TS EN 1304 standartlarında belirtilen TS EN 538 eğilme mukavemeti testindeki şartlarla ile birlikte bir kiremidin 120 kg’a kadar dayanıklı olması gerekir. Bunun nedeni  çatıda çalışan ustaların ağırlı ile birlikte dayanım olmazsa kırılabileceğidir.

    Kiremidin renk dayanımı

    Kusursuz bir kiremidin renk dayanımı çok iyi olmalıdır ki sert kış şartlarında ilk günkü gibi görünümünü hiç bir zaman kaybetmemelidir. Tüm inşaat ürünlerinde olması gerek özellik UV ışınlarının yıpratıcı ve eskitici etkisine karşı koyma kiremitler içinde aranan hususlardandır. Eğer çatıdaki malzemeler yapay renklendiriciler ile renklendirilmiş ise belli bir süre sonra UV ışınlarına dayanamayıp yıpranacak rengini kaybedecektir.

 

Giriş FormuBize Ulaşın

Teras Üstü Kapatma

Teras Üstü Kapatma

DAİRE OFİS RESTORAN OKUL KREŞ
VE GENEL TADİLAT UYGULAMSINDA
6 AYA VARAN TAKSİT İMKANI 

DIŞ CEPHE MANTOLAMADA 
KAMPANYA
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
30 TL KDV 'İLE
ÜSTELİK GRİ KARBON TAKVİYELİ
4 CM 16 DANSİTE YOĞUNLUĞUNDA
İSTANBUL MANTOLAMA'DA
DOĞRU  KARARI VERDİ
5 YIL MALZEME + 3 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ
 

 

Çatı Uygulamalarında
BÖYLE KAMPANYA DUYULMADI
GÖRÜLMEDİ!
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
105 TL + KDV 'İLE
ÇATISIZ EV KALMAYACAK
5 YIL MALZEME + 5 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ

Anahtar Teslim Fiyatı

İskelet Demir Profiller

osb+membran+k.mebran

Hemen Arayın

-0216 487 00 61- 

 

Rastgele Makaleler

Metal Çatı 09 Nisan 2014, 16.23 Bekir Aydın Çatı Modelleri
Metal Çatı
Metal Çatı; Panel Kiremit, sanayi yapılarından, villalar, apartmanlar, fabrikalar, sosyal tesisler, estetiğin ve sağlamlığın ön planda olduğu tüm yapılarda rahatlıkla kullanılabilir ve hiç bakım
Read More 601 Hits 0 Ratings
Pergole Çatı 09 Nisan 2014, 16.15 Bekir Aydın Çatı Modelleri
Pergole Çatı
Pergole Çatı; Pergolenin Kullanım Yerleri; Pergole Evinizin, villanızın , fabrikanızın ya da bulunduğunuz kurumun bahçesinde terasında balkonunda , cephesinde vs. kullanabilirsiniz. Pergolenin Çeşitlerimizden
Read More 781 Hits 0 Ratings
Kiremit Çatı Sistemleri 09 Nisan 2014, 16.03 Bekir Aydın Çatı Modelleri
Kiremit Çatı Sistemleri
Kiremit Çatı Sistemleri; Kiremit çatı sistem uygulamasında kullanılacak kiremit modeli belirlenmelidir. Bu modeller; Marsilya, Akdeniz, Venedik, Valensiya, Floransa, Alaturka (Osmanlı Kiremit), İsoflat, Ciremitto,
Read More 787 Hits 0 Ratings
Çatı Merdiveni 08 Nisan 2014, 12.35 Bekir Aydın Çatı Penceresi
Çatı Merdiveni
Çatı Merdiveni; Çatı katına kolay ve güvenli erişim imkanı sunar. Montajı takiben katlanıp tavana kaldırılabilen merdiven yerden kazanç sağlamaktadır. Çatı merdiveni ahşaptan imal edilmiştir ve üç ya da
Read More 936 Hits 0 Ratings
Alüminyum Çatı Merdiveni Uygulaması 08 Nisan 2014, 12.12 Bekir Aydın Çatı Penceresi
Alüminyum Çatı Merdiveni Uygulaması
Alüminyum Çatı Merdiveni Uygulaması; Alüminyum Merdiven Tasarımlarını Sizde YAŞAYIN. Tasarımı kullanışlı ve pratik olan Alüminyum Çatı Merdivenlerinin 3 parçalı katlanır alüminyum merdiveni
Read More 698 Hits 0 Ratings

Kimler Sitede

Şu anda 48 konuk çevrimiçi